پژوهشکده باقرالعلوم
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 • مهارت جذ ب جوانان 13  
 • ارسال به دوستان
 •  
 • مهارت جذ ب جوانان 13

  بسم الله الرحمن الرحیم

  عوامل ایجاد محبت و محبوبیت:

  از چند نظر باید بررسی شود عوامل یا اجتماعی؛ یا علمی و یا اخلاقی هستند.

  عوامل اجتماعی عبارتند :

  1ـ رعایت آداب اجتماعی ، 2ـ مردم داری، 3ـ خوش اخلاقی، 4ـ عفو و گذشت، 5ـ تکریم مردم، 6ـ احسان و محبت، 7ـ تفقد و رسیدگی، 8ـ سوز دینی و عشق به تبلیغ، 9ـ هماهنگی در گفتار و رفتار، 10ـ نوع رهبری و مشورت.

  عوامل علمی:

  1ـ آگاهی؛ هر چه باسوادتر باشی محبوب تری، 2ـ استناد به کلام وحی، 3ـ مخاطب شناس بودن، 4ـ برنامة صحیح تبلیغی داشتن، 5ـ توجه به تفاوت استعدادهای طبیعی، 6ـ توجه به ظرفیت های افراد، 7ـ زمان و مکان شناس بودن؛ هر حرفی را هر جایی نباید زد، 8ـ نوگرایی در محتوا، شیوه و غالب های نو داشته باشی حرف تازه داشتن، 9ـ داشتن قدرت بیان.

  عوامل اخلاقی:

  1ـ اخلاص، 2ـ تواضع، 3ـ عزت نفس، 4ـ راستگویی، 5ـ سعة صدر، 6ـ قاطعیت و شهامت، 7ـ انتقاد پذیری، 8ـ حامی محرومان بودن، 9ـ دلسوز بودن 10ـ منظم و ساده زیستی، 11ـ خوش سابقه بودن، 12ـ ادب، 13ـ رازداری و امانت داری، 14ـ اخلاق خانوادگی خوب داشتن، 15ـ نظافت و بوی خوش، 16ـ در پی درک و همدلی بودن، 16ـ شنوندة خوب بودن.

  یک بخش از روش های تربیتی هستند که در ایجاد محبت و دوستی، اجرای آن روش ها، بسیار مؤثر و جذاب می باشد. یک دسته از این روش ها روش های جلب هستند.

  روش های تربیتی مورد عنایت اهل بیت (ع)

  1.     روش پذیرش یعنی رفق و مدارا و کنار آمدن با طرف «إن الله یحب الرفق فی الأمور کله»

  2.     روش احترام یعنی برخورد احترام آمیز موضعی آرام و ساده نسبت به جوان داشتن.

  3.     روش تقرب یعنی به خود نزدیک کردن، خود را در شأن پدر و برادر و خیرخواه او قرار بدهد.

  4.     روش التفاط یعنی تفهیم به جوان که تو مورد نظر و عنایت من هستی. (روش رودربایسی)

  5.     روش لطف یعنی جوان را از گرفتاری نجات بدهیم از اشتباه بزرگش درگذریم.

  6.     روش تفخیم؛ بزرگ به حساب آوردن افراد مثلا تو برتر از آن هستی که فلان خلاف را انجام بدهی.

  7.     روش تکریم یعنی برخورد احترام آمیز طوری که برای ارزش خود حسابی باز کند.

  8.     روش عفو و گذشتن و نادیده گرفتن از کاری که انجام داده تا اصلاحش را فراهم کنیم.

  9.     روش آزادی عمل مثلا برای سخنرانی 5 موضوع می نویسی می گویی کدام را دوست داری؟ انتخاب عمل به او می دهیم.

  10. روش شخصیت دادن.

  روش های عنایت آمیز

  1.     روش تغافل خود را به غفلت و بی خبری زدن. دیدی ولی طوری برخورد می کنی که من ندیدم.

  2.     روش تسامح آسان و راحت گرفتن خودمانی از چیزی گذشتن غیر از عفو است.

  3.     روش عبور کریمانه طوری از کار طرف بگذریم که او متوجه شود که ما می توانستیم او را تنبیه کنیم ولی از خطایش گذشتیم.

  4.     روش تجاهل خود را به ندانی زدن گویا خبر و علم از این کار ندارم.

  5.     روش امهال «فمهل الکافرین امهلهم رویدا» مهلتی به طرف بدهیم که در ادامه مسیر به کجا می رسد.

  6.     روش غفران نوعی بخشودن است که در صورت عدم او ناگزیر به تحمل عقوبت سختی خواهد شد. «ربنا ظلمنا و إن لم تغفرلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین» خدایا اگر مرا نبخشی عقوبت سختی منتظر من خواهد بود.

  7.     روش دفع به نیکوترین وجه یعنی بدی را با خوبی پاسخ دادن، »ادفع بالتی هی احسن»

  8.     روش نشان دادن دوستی از کسی که خوشمان نمی آید به علتی بیاییم خود را به شکل دوست به او نشان دهیم که او احساس دوستی و صمیمیت کند. «فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم»