پژوهشکده باقرالعلوم
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 • مهارت جذ ب جوانان 14  
 • 1390-02-22 14:49:8  
 • ارسال به دوستان
 •  
 • مهارت جذ ب جوانان 14

  بسم الله الرحمن الرحیم

  یکی از روش های جذب جوانان روش خیرخواهی بر مدار مهر و محبت است. از جمله روشهایی که خیرخواهی در آن است. دو روش آن گفته شد و روش سوم.

  روش های برانگیزاننده:

  1.     روش تحسین یعنی تشویق فرد در دل بطوری که در چهره مشاهده شود.

  2.     روش تأیید خود را پشتیبان او قرار دادن، عواقب کارش را به عهده گرفتن، یا ضامن شدن.

  3.     روش تشویق یعنی تأیید زبانی فرد.

  4.     روش پاداش و انعام.

  5.     روش دلگرمی دادن یعنی زمینه را برای شادابی روان و حرکت و نشاط فرد فراهم کردن.

  6.     روش التجاء واداشتن فرد به پناه بردن به خدا یا خود را در پناه او قرار دهد تا در برابر وسوسه ها و لغزش ها مقابل عمل خوب برانگیخته شود.

  روش های اقناعی:

  1.     روش استدلال کمک گرفتن از دلیل برای فردی که اشتباه کرده.

  2.     روش برهان شیوه ای است برای رسیدن به معرفت از طریق درست و عقلانی آن.

  3.     روش حجت آوردن دلیل روشن و زنده برای مجاب کردن او مثلا طرف می گوید به علت بیکاری رفتم معتاد شدم ما دلیل می آوریم فلانی را ببین خشت کاری می کند ولی دنبال این کار نمی رود.

  4.     روش مجادله یعنی استفاده از مقبولیات فرد جهت محکوم کردن خودش.

  5.     روش احتجاج یا محاجّه نوعی بحث و استدلال و گفت و شنود برای قانع کردن.

  6.     روش ابلاغ و تبلیغ، پیام خدا و پیامبر را به طرف برسانیم تا مورد قبول او واقع شود و قانع شود.

  روش های هشداری:

  1.     اخطار یعنی تذکر و یادآوری مسأله که آخرین باری باشد که این کار را انجام می دهی.

  2.     عقاب یعنی دنبال کاری را گرفتن و عقوبت کردن «و من عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»

  3.     افشاء اگر این کار را کردی به مردم می گویم. به کسانی بگوییم که وقتی به گوشش رسید بعدا تشویق شود به این کار یا این کار را ترک کند.

  4.     روش اِسعار یعنی تخفیف و ترساندن برای زمان محدودی. مثلا می گوییم از مدرسه اخراجت می کنم برای چند دقیقه ای تا خوب التماس کرد می گوییم خب برو درست را بخوان.

  5.     بیدار سازی وجدان است مثلا هشدار می دهیم که گمان نکند فرد رها شده ای است. «أیحسب الانسان أن یترک السدی»

  6.     تذکر یادآوری و تفهیم مسأله ای که این کار بد یا خوب است «إن القبیح من کل أحد قبیح و منک أقبح»، «فذکر إنما أنت مذکر»

  7.     روش عبرت آموزی در فضای تربیت مجبور می شود مجرمی را شلاق بزند تا عبرتی شود برای دیگران یا یک نفر را از کلاس بیرون کند تا بقیه بفهمند. «من اعتبر أبصر»

  روش های جدی در برخورد:

  1.     روش قطع محبت، اعلام عدم محبت مثل اینکه از چشمم افتادی. «لا یحب الکافرین لا یحب الظالمین لا یحب الکاذبین» اینها قطعی محبت است.

  2.     روش تقبیح و تنفر، زشت شمردن عمل طرف چرا این کار را کردی؟

  3.     روش ذم و قدح نوعی زشت شمردن عمل که بر اثر عمل فرد تحقیر می شود و دست به آن کار نمی زند.

  4.     روش معاتبه یعنی عتاب و پرخاش کردن.

  5.     روش قهر یعنی بریدن پیوند مهر و عاطفه.

  6.     روش نفرین قرآن می فرماید: قاتلکم الله خدا شما را بکشد.

  7.     روش محاسبه حسابرسی گزارش از او خواستن.

  8.     روش طرد؛ فرد را از مقام قرب خود طرد کردن و از خود راندن.

  روش های تنبیهی:

  1.     روش نِکال یعنی عقوبت کردن برای ارهاب دیگران مجرم را می زنیم تا عبرت دیگران شود راغب می گوید نکال کاری است که با فعل آن دیگری از عملی بازداشته شود.

  2.     روش بَطش و آن ترساندن از عذاب سخت و شدید عذابی همراه با خشم و سختگیری. «إن بطش ربک لشدید»

  3.     روش اجرای حد بصورت ضربه های علنی «الزانیة و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلد»

  4.     روش تعذیر قاضی تشخیص می دهد اگر کمتر از حد بزند این ادب می شود همان مقداری که تشخیص می دهد عمل می کند. زدن به میزان پایین تر از حد برای تربیت شدن تعذیر است.

  5.     روش أخذ، انتقامی سخت و طاقت فرسا را أخذ گویند.

  6.     روش رِجز یعنی وارد آوردن عذابی که آدمی را در زندگی دچار دشواری های غیرقابل جبران کند. (سورة اعراف آیه 134) خداوند طوفان را.....

  روش مجازات نقدی.

  7.     روش تحریم روابط بصورت بایکوت کردن بصورتی که در جدایی او انزوا قرار بگیرد.

  8.     روش سختگیری در أکل و شرب سخت می گیریم تا تسلیم حق شود.

  9.     روش مقابله به مثل «إن النفس بالنفس والعین بالعین»

  10. روش انتقام برای کسی که قول انجام عملی را داده ولی رعایت نمی کند.

  11. روش محروم کردن، یعنی از آزادی استراحت و غذا و بازی و تلویزیون محروم کردن.

  روشهای عاطفی:

  1.     روش حب

  2.     روش رحمت

  3.     روش حَسّ تحریک عواطف واحساسات

  4.     روش همراهی و همدلی و همدردی و همکاری

  5.     روش احسان

  روش های امیدساز:

  1.     روش وعده

  2.     روش بشارت

  روش های سرزنشی:

  1.     روش ملامت

  2.     توبیخ

  3.     تحقیر عمل

  روش های تبیینی (آگاهی بخشی):

  روش های آموزشی زیر مجموعه این روش می باشند روش های متداول و فراگیر یا روش های نوین

  1.     پرسش و پاسخ

  2.     روش تشریح و تحلیل

  3.     روش محاوره و گفتگوی با فرد

  روش های تهدیدی:

  1.     روش ارعاب

  2.     روش وعید

  3.     روش تحذیر

  4.     روش تخویف

  روش های ترغیبی:

  1.     روش ذکر صالحان یعنی آدمهای خوب را برای طرف بگوییم.

  2.     روش بازی، ورزش

  کلا روش های تربیتی بخشی مستقیم هستند و بخشی غیرمستقیم.

  از جمله روش های غیر مستقیم مثل روش اشاره، کنایه، تعریض، تلویح، تداعی معانی

  هر وقت چشم امام سجاد (ع) بعد از حماسة عاشورا به آب و غذا می افتاد حضرت فراوان گریه می کردند تا حماسة عاشورا را تداعی کنند.